[1]
Nguyễn, N.H. , Võ , T.D.P. và Bùi , T.H.Q. 2023. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC NỘI TIẾT HỖ TRỢ SINH SẢN TRONG THỤ TINH ỐNG NGHIỆM TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ. Tạp chí Y học Việt Nam. 526, 2 (tháng 6 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v526i2.5524.