[1]
Hoàng, Đình Âu . và Mai , T.C. 2023. ĐÁNH GIÁ KHÍ HÓA XOANG BƯỚM TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY XOANG TRƯỚC PHẪU THUẬT NỘI SOI XOANG BỆNH NHÂN VIÊM XOANG MẠN TÍNH. Tạp chí Y học Việt Nam. 526, 2 (tháng 6 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v526i2.5554.