[1]
Trần, Q.C., Bùi , T.H. , Trần, Đỗ H., Lư , Q.H. , Phạm , K.L.G. và Nguyễn, T.K.T. 2023. KHẢO SÁT ĐỘNG MẠCH LƯNG MŨI ỨNG DỤNG TRONG DỰ PHÒNG BIẾN CHỨNG THUYÊN TẮC MẠCH DO TIÊM CHẤT LÀM ĐẦY. Tạp chí Y học Việt Nam. 526, 2 (tháng 6 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v526i2.5556.