[1]
Nguyễn, T.C.L., Nguyễn, T.M.T., Dương, D.Q., Vũ, T.Q., Vũ, P.H., Đỗ, L.G.H., Nguyễn, T.U., Nguyễn, H.T., Đặng, N.A., Nguyễn, G.L., Phạm, C.T., Nguyễn, H. Âu và Nguyễn, X.A. 2023. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHỤC HỒI THẦN KINH Ở NGƯỜI BỆNH SAU CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN THEO THANG ĐIỂM CPC TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN. Tạp chí Y học Việt Nam. 530, 1 (tháng 9 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6564.