[1]
Võ , T.T., Đặng, P.V.T., Nguyễn, T. Đức và Võ , T.P. 2023. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ RÁCH CHÓP XOAY. Tạp chí Y học Việt Nam. 530, 1 (tháng 9 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6579.