[1]
Vũ , N.H. , Nguyễn , T.T. , Nguyễn , D.T. , Nguyễn , Q.T. , Vũ , T.H. và Mạc , Đăng T. 2023. THỰC TRẠNG TIÊM VẮC-XIN PHÒNG UNG THƯ CỔ TỬ CUNG CỦA NỮ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2022. Tạp chí Y học Việt Nam. 531, 2 (tháng 11 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7131.