[1]
Đỗ , T.H., Nguyễn , Q.Q. , Lê, T.H., Hà, T.P.D. , Nguyễn , T.H.N., Lê, T.H.G., Lại , T.T.H. , Tô, L.P. , Vũ , M.L. , Đoàn , V.N. và Nguyễn , T.H.G. 2023. NHU CẦU CHĂM SÓC GIẢM NHẸ Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI MẮC BỆNH SUY TIM TẠI KHOA NỘI TIM MẠCH BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 NĂM 2023. Tạp chí Y học Việt Nam. 531, 2 (tháng 11 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7134.