[1]
Nguyễn , Đình L. , Nguyễn , T.T. , Nguyễn , Q. và Phạm , Q.K. 2023. TÁN SỎI THẬN QUA DA Ở TRẺ EM: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG. Tạp chí Y học Việt Nam. 531, 2 (tháng 11 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7146.