[1]
Nguyễn , T.H.H. , Đỗ , T.Q., Nguyễn , T.T.H. , Nguyễn , T.H. , Trần , T.T.T. , Trần , T.N. , Phạm , T.T. và Bùi , K.L. 2023. CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MẮC UNG THƯ ĐIỀU TRỊ Ở MỘT SỐ BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Tạp chí Y học Việt Nam. 531, 2 (tháng 11 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7153.