[1]
Đỗ , T.H. , Nguyễn , Q.Q. , Nguyễn , H.D. , Nguyễn , N.Q. , Nguyễn , T.H. , Nguyễn , T.H. , Đỗ , T.T. , Lê, T.H. , Mai , T.M.A. , Hoàng , T.L. , Nguyễn , T.L. và Nguyễn , H.L. 2023. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ SUY TIM Ở NGƯỜI BỆNH CAO TUỔI MẮC BỆNH SUY TIM TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 NĂM 2023. Tạp chí Y học Việt Nam. 531, 2 (tháng 11 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7170.