[1]
Vũ , T.H. , Nguyễn, T.T. , Trịnh , L.H. , Nguyễn, T.L. , Lương , T.L.A. và Hồ , T.K.T. 2024. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH NGUY CƠ UNG THƯ VÚ BẰNG PHẦN MỀM CANRISK. Tạp chí Y học Việt Nam. 535, 1 (tháng 2 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8336.