[1]
Phạm , G.A. , Nguyễn, T.P. , Nguyễn, T.A. , Trịnh , T.T.B. , Trần , T.N. và Đỗ , T.T. 2024. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRIỂN KHAI LIỆU PHÁP CARBOHYDRAT TRƯỚC PHẪU THUẬT TẠI KHOA UNG BƯỚU BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. Tạp chí Y học Việt Nam. 535, 1 (tháng 2 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8339.