[1]
Ân, T.H.A. , Lý , H.P. , Hồ , Y.B. , Đặng , T. , Nguyễn, Q.V. và Trần , P.D.T. 2024. KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐOẠN ĐẠI TRỰC TRÀNG VỚI PHƯƠNG PHÁP KHÂU MŨI TÚI MÕM TRỰC TRÀNG. Tạp chí Y học Việt Nam. 535, 1 (tháng 2 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8353.