[1]
Nguyễn, T. Đào ., Ngô , G.M. và Trần , N. Ánh . 2024. GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM MELD-ALBUMIN TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN XƠ GAN. Tạp chí Y học Việt Nam. 535, 1 (tháng 2 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8358.