[1]
Phạm, T.T.T., Nguyễn, T. Đạt, Nguyễn, H.Q., Nguyễn, Q. Đại, Phạm, X.T. và Nguyễn, T. 2024. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ CÁC THÔNG SỐ HUYẾT ĐỘNG Ở BỆNH NHÂN SỐC GIẢM THỂ TÍCH ĐO BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRỞ KHÁNG LỒNG NGỰC. Tạp chí Y học Việt Nam. 535, 2 (tháng 2 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8464.