[1]
Ân, T.H.A., Lý, H.P., Hồ, Y.B., Đặng, T., Nguyễn, Q.V. và Trần, P.D.T. 2024. KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐOẠN ĐẠI TRỰC TRÀNG VỚI PHƯƠNG PHÁP KHÂU MŨI TÚI MÕM TRỰC TRÀNG. Tạp chí Y học Việt Nam. 535, 2 (tháng 2 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8477.