[1]
Đỗ, T.N.L., Thịnh, T., Ngô, H.S., Dương, H.Q. và Nguyễn, H.H. 2024. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY LỒI CẦU XƯƠNG HÀM DƯỚI HAI BÊN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. Tạp chí Y học Việt Nam. 535, 2 (tháng 2 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8478.