[1]
Lê, T.N.D., Nguyễn, Q.A., Phạm, T.K.T. và Phạm, T.N.B. 2024. ỨNG DỤNG THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ BỆNH MẮT TUYẾN GIÁP. Tạp chí Y học Việt Nam. 535, 2 (tháng 2 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8494.