[1]
Lưu, V.T., Đỗ, T.T.H., Đinh, D.H., Nguyễn, T.M.H. và Phùng, H. Đại 2024. TÌNH TRẠNG VIÊM LỢI Ở HỌC SINH LỚP 8 TRƯỜNG LIÊN CẤP HERMANN GMEINER, HÀ NỘI NĂM 2023. Tạp chí Y học Việt Nam. 535, 2 (tháng 2 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8509.