[1]
Phạm, V.A., Trần, T.H., Dư, T.Q., Vũ, T. Ân, Nguyễn, T.L., Khương, K.D., Linus, O., Mattias, L. và Trần, K.T. 2024. TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ ARV Ở BỆNH NHÂN VỊ THÀNH NIÊN 10-15 TUỔI NHIỄM HIV, NĂM 2020-2021. Tạp chí Y học Việt Nam. 535, 2 (tháng 2 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8518.