[1]
Đỗ , T.T. , Kim , B.G. , Phạm , B.D. , Nguyễn , T.N., Lê, T.Q.T. , Tạ , T.M. , Nguyễn , T.T.T. , Vũ , T.N.M. , Trần , T.T.D. , Lê, N. , Phạm , T.H.T. và Nguyễn , T.T.T. 2024. THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NĂM 6 NGÀNH BÁC SĨ ĐA KHOA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM HỌC 2021-2022. Tạp chí Y học Việt Nam. 535, 1 (tháng 2 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8550.