[1]
Lê, Q.H. , Nguyễn , T.H. , Nguyễn , T.H. , Nguyễn , Q.H. và Nguyễn , V.B.H. 2024. KHẢO SÁT TỈ LỆ HUYẾT KHỐI TIỂU NHĨ TRÁI TRÊN SIÊU ÂM TIM QUA THỰC QUẢN Ở NGƯỜI CAO TUỔI RUNG NHĨ. Tạp chí Y học Việt Nam. 535, 1 (tháng 2 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8551.