[1]
Nguyễn , V.T. , Ngô , Q. Đạt ., Nguyễn , H.T. và Nguyễn , H.N.T. 2024. XÂY DỰNG KỸ THUẬT QPCR DÙNG CHẤT HUỲNH QUANG SYBR GREEN ĐỊNH LƯỢNG DNA EBV. Tạp chí Y học Việt Nam. 535, 1 (tháng 2 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8558.