[1]
Ngô , T.D. , Dương, T.M.C., Trần , N. Ánh . và Nguyễn , T.S. 2024. KHẢO SÁT GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM ABIC (AGE BILIRUBIN INR CREATININE) TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH GAN MẠN DO RƯỢU. Tạp chí Y học Việt Nam. 535, 1 (tháng 2 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8559.