[1]
Thiều, T.K., Nguyễn , V.T., Nguyễn , T.T.H. và Nguyễn , Q.A. 2024. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BUỒNG TRỨNG LOẠI TẾ BÀO HẠT TẠI BỆNH VIỆN K. Tạp chí Y học Việt Nam. 536, 2 (tháng 3 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8872.