[1]
Nguyễn , T.M.T., Lê, G.N. , Nguyễn , T.H. , Lê, V.S. , Nguyễn , T.L.H. , Nguyễn , T.T. , Hoàng, X.L. , Nguyễn, V.L. , Nguyễn , T.H., Nguyễn , T.H. , Nguyễn , C.P. và Vũ , S.N. 2024. THỰC TRẠNG KHUYẾT TẬT VÀ NHU CẦU PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN NĂM 2022. Tạp chí Y học Việt Nam. 536, 2 (tháng 3 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8913.