[1]
Lê, H.L.H., Trần, T.L., Trịnh , T.H.N., Đại, D.Q., Tạ, T. Đạt, Vũ , B.T. , Lê, N.A. và Nguyễn , H.V. 2024. KHẢO SÁT TỶ LỆ NHIỄM EPSTEIN-BARR VIRUS (EBV) TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ. Tạp chí Y học Việt Nam. 536, 2 (tháng 3 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8914.