[1]
Trịnh , X.K., Hoàng, G.D., Đinh, M.H., Nguyễn, V.T., Vũ, X.P., Nguyễn, Đức H., Lê, Đăng T. và Trịnh , M. Đức 2024. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ VẸO THOÁI HÓA CỘT SỐNG THẮT LƯNG BẰNG KỸ THUẬT BẮT VÍT QUA CUỐNG TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI. Tạp chí Y học Việt Nam. 537, 2 (tháng 4 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v537i2.9184.