[1]
Nguyễn, V.A., Nguyễn, T.T.H., Nguyễn, T.K.N. và Trần, T.T.T. 2024. TÁC DỤNG CỦA TAHANA TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU ĐẦU DO THOÁI HOÁ CỘT SỐNG CỔ. Tạp chí Y học Việt Nam. 537, 2 (tháng 4 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v537i2.9209.