[1]
Lê, V.A., Nguyễn, T.T.H. và Ngô, Q.H. 2024. TÁC DỤNG CỦA MẠCH VÀNH WIN WIN TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ CƠN ĐAU THẮT NGỰC ỔN ĐỊNH. Tạp chí Y học Việt Nam. 537, 2 (tháng 4 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v537i2.9242.