[1]
Bùi, T.P.T., Nguyễn, T.H., Đặng, T.N.A., Vũ, T.P., Trịnh , T.H. và Tống, T.K. 2024. CẮT BỎ CÓ HỖ TRỢ CHÂN KHÔNG DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ KHỐI U PHYLLODE LÀNH TÍNH KÍCH THƯỚC LỚN. Tạp chí Y học Việt Nam. 538, 3 (tháng 5 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v538i3.9583.