[1]
Lương, T. Đạt, Nguyễn, T. Đạt, Trần, Q.L., Tạ, X.T., Nguyễn, S.C. và Thanh Tùng 2024. NỘI SOI TÁN SỎI ĐƯỜNG MẬT XUYÊN GAN QUA DA BẰNG LASER HOLMIUM Ở BỆNH NHÂN 101 TUỔI: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG. Tạp chí Y học Việt Nam. 538, 3 (tháng 5 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v538i3.9586.