[1]
Trần, T.T.T., Võ , T.C.N., Hoàng, T.T.L., Võ , T.T.T., Lê, C., Phạm, T.T.T., Võ , T.D.T., Nguyễn, T.B.D., Hồ, T.T. Ý, Trần, H.P., Phạm, U.P., Phan, N.T.L., Nguyễn, N.A.T., Văn, T.C.V. và Nguyễn, T.H.M. 2024. SỰ HIỂU BIẾT, MỐI QUAN TÂM VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC VỀ PHÒNG NGỪA HÍT SẶC KHI HỖ TRỢ CHO ĂN QUA ĐƯỜNG MIỆNG. Tạp chí Y học Việt Nam. 538, 3 (tháng 5 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v538i3.9600.