[1]
Nguyễn, T.H.M., Nguyễn, Q.T., Võ , T.H.N., Đặng, A.L., Đỗ, T.N.P., Đặng, T.B.T., Lê, T.N.L., Vũ, T.T.N., Lê, H.P., Nguyễn, T.T.H., Nguyễn, T.T.L., Nguyễn, T.B.N., Nguyễn, Đức N.Q. và Trần, T.T.T. 2024. SỰ GẮN KẾT TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM. Tạp chí Y học Việt Nam. 539, 2 (tháng 6 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9835.