[1]
Lê, D.L. và Vũ, N.L. 2024. TẠO HÌNH NẾP MÍ CHO PHỤ NỮ TRUNG NIÊN BẰNG KỸ THUẬT ĐƯỜNG MỔ NHỎ. Tạp chí Y học Việt Nam. 539, 1B (tháng 6 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v539i1B.9944.