(1)
Đặng, T. K.; Nguyễn, V. Đạt; Lê, M. S.; Nguyễn, V. P.; Nguyễn, T. L.; Đoàn, L. V.; Ngô , Đức Q. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT KHÓA XÂM LẤN TỐI THIỂU ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN MÂM CHÀY. VMJ 2024, 540.