(1)
Nguyễn, T. T. P.; Phạm, Đức A.; Nguyễn, T. H.; Mai, T. S.; Đỗ, N. H. KẾT QUẢ SỬ DỤNG KẾT HỢP MIFEPRISTONE VÀ MISOPROSTOLE TRONG PHÁ THAI NỘI KHOA Ở TUỔI THAI 17 ĐẾN 22 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. VMJ 2024, 540.