(1)
Nguyễn, V. S.; Ngô, V. H.; Trần, P. N.; Nguyễn, M. C.; Nguyễn, A. T. TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY VÀ PHÂN TẦNG NGUY CƠ MÔ BỆNH HỌC CỦA U MÔ ĐỆM ĐƯỜNG TIÊU HOÁ TẠI DẠ DÀY. VMJ 2024, 540.