(1)
Nguyễn, L. T. T.; Đỗ, N. P.; Thạch, T. T. T.; Nguyễn, T. N.; Nguyễn, Q. V. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TRÀ VINH. VMJ 2024, 540.