(1)
Nguyễn, M. D.; Trần, B. N.; Nguyễn, T. H.; Vy, T. N. Ánh; La, H. T. NỒNG ĐỘ PTH VÀ CALCI HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA SAU PHẪU THUẬT TRIỆT CĂN TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN. VMJ 2024, 540.