(1)
Đinh, H. T. H.; Phạm, T. T.; Nguyễn, V. K.; Nguyễn, L. T. H. RỐI LOẠN PHỔ VIÊM TỦY THỊ THẦN KINH: HỒI CỨU 74 TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM. VMJ 2024, 540.