(1)
Vũ, L. P.; Trần, T. N. A.; Lê, H. ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ CỦA NHÓM NGƯỜI BỆNH NHIỄM HIV TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI. VMJ 2024, 540.