(1)
Lê, Đình C.; Nguyễn, V. S.; Nguyễn, M. C.; Ngô, V. H.; Nguyễn, V. L.; Hoàng, V. H. CAN THIỆP ĐIỆN QUANG TRONG ĐIỀU TRỊ BIẾN CHỨNG HẸP TĨNH MẠCH CỬA SAU GHÉP GAN TỪ NGƯỜI CHO SỐNG TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG. VMJ 2024, 540.