(1)
Đỗ, T. S.; Nguyễn, K. T.; Hoàng, P. L.; Phạm, Q. V.; Ngô, Đức L.; Đặng, M. Đức; Trần, T. N. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM TẬT KHÚC XẠ CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG. VMJ 2024, 540.