(1)
Nguyễn, T. H. T.; Phạm, T. H.; Lê, T. V.; Đặng, T. H.; Phạm, T. T. L. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI RỐI LOẠN GIẤC NGỦ CỦA NGƯỜI BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH. VMJ 2024, 540.