(1)
Lữ, T. T. H.; Nguyễn, T. H. C. CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA TRẺ EM TRÊN 4 TUỔI MẮC VIÊM DA CƠ ĐỊA. VMJ 2024, 540.