(1)
Lương, M. H.; Hà, T. H.; Nguyễn, Đức P.; Trần, T. T. H. YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN ĐẾN TỔN THƯƠNG THẬN CẤP SAU PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN. VMJ 2024, 540.