(1)
Nguyễn, L. T. T.; Đỗ, N. P.; Huỳnh, T. H. N.; Ngô, N. T. V.; Hồ, T. A. T. TÌNH TRẠNG SUY DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH THẬN MẠN ĐANG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TRÀ VINH. VMJ 2024, 540.