(1)
Phạm, N. T.; Đỗ, Đức T. NGHIÊN CỨU TỶ LỆ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI STRESS Ở BỆNH NHÂN SAU NHIỄM COVID-19. VMJ 2024, 540.