(1)
Bùi, N. H.; Nguyễn, T. M. L.; Nguyễn, T. T.; Nguyễn, Đình H. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN THÂN 2 XƯƠNG CẲNG TAY TRẺ EM BẰNG ĐÓNG ĐINH ĐÀN HỒI KÍN DƯỚI MÀN TĂNG SÁNG TẠI BỆNH VIỆN E. VMJ 2024, 540.